All Posts Tagged Tag: ‘רשת חברתית’

Inbound Marketing vs Outbound Marketing

Inbound Marketing | SEO-GUIDE Online Marketing

מה ההבדל בין Inbound Marketing ל-Outbound Marketing? Outbound Marketing Outbound Marketing או בתרגום חופשי ״שיווק שמופנה כלפי חוץ״, הינה אסטרטגיית שיווק, הדוגלת בשיווק המוצרים או השירותים של עסק כלשהוא, באמצעות הצגת מידע לצרכנים, גם אם הם אינם מחפשים מידע אודות אותם שירותים או מוצרים. זו הסיבה שבגינה דבק באסטרטגייה זו התואר הלא מחמיא ״Interruptive Marketing״ או ״שיווק מפריע״ בתרגום חופשי. …

קרא עוד